Slovenia ASN report

The report shows the list of allocated ASNs in Slovenia. Click on a specific ASN to get more insights.

ASN Name
AS9119 Internet Service Provider in Slovenia and South Europe region
AS44549 AS set propagated by MEGA M d.o.o.
AS58056 BBTEL, d.o.o.
AS203618 UB330.net d.o.o.
AS56635 XENYA inzeniring, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Ljubljana
AS3212 Broadband Access & Carrier Services
AS5603 Telekom Slovenije d.d.
AS202547 Hranilnica LON d.d., Kranj
AS208443 EGO INFORMATIKA d.o.o.
AS207746 STUDIO PROTEUS, d.o.o., Postojna
AS61424 eServer s.r.o.
AS24747 Detel Global druzba za telekomunikacije d.o.o
AS51790 SIEL, INFORMACIJSKE RESITVE, D.O.O.
AS197441 RETIP Informacijske Storitve d.o.o.
AS21283 A1 Slovenija
AS51615 Zavod Kabelska televizija Nova gorica
AS197470 TELE-TV d.o.o.
AS34779 AS set propagated by T-2, d.o.o.
AS56993 KONTROLA ZRACNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
AS197806 Monotek d.o.o.
AS197907 AKSON, poslovno in informacijsko svetovanje, d.o.o.
AS25467 Akton Autonomous System
AS43061 Stelkom d.o.o.
AS12778 NETSI.NET AS
AS21196 Fra Angela Zvizdovica 1 71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina
AS58046 Republika Slovenija Ministrstvo za javno upravo
AS2107 Academic and Research Network of Slovenia
AS41828 Telemach d.o.o.
AS39497 Lama d.d. Dekani
AS43164 Mikrocop d.o.o.
AS20892 Mercury Processing Services International procesiranje placilnih kartic in razvoj d.o.o.
AS43663 Maksim trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
AS43854 Podvine 36
AS44073 Zdravstveni Dom Ljubljana
AS44085 DARS d.d.
AS34024 Infohit Computers d.o.o. Ljubljana
AS39727 ZZI's AS Number
AS44455 Zg. Brnik 130H
AS44524 ADK d.o.o.
AS51644 Datalab Tehnologije d.d.
AS44615 PRO PLUS, d.o.o.
AS39187 Leskoskova cesta 12
AS47676 Grand Hotel Union d.d.
AS8558 HTTPool d.o.o.
AS15889 SRC.SI sistemske integracije d.o.o.
AS41505 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
AS47903 JUB-H d.d.
AS47993 Bankart procesiranje placilnih instrumentov d.o.o. Ljubljana
AS48059 Lozionicka 16
AS20691 General Logistics Systems logisticne storitve d.o.o.
AS31687 Perutnina Ptuj d.d.
AS48388 Splosna Bolnisnica Izola
AS48398 Tomaziceva 4a
AS48419 SALUS, Ljubljana, d.d.
AS48609 KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o
AS48653 Slovenske zeleznice, d.o.o.
AS197209 STN satelitske komunikacije d.d.
AS60215 Projekt IP d.o.o.
AS49407 PharmaSwiss d.o.o. Ljubljana
AS49853 CETRTAPOT, avtomatska identifikacija, racunalnistvo in informatika, d.o.o.
AS196772 Nuklearna Elektrarna Krsko d.o.o.
AS15664 Business Solutions d.o.o.
AS42791 Gerbiceva ulica 99;1000 Ljubljana; SI
AS44730 VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
AS49636 Ljubljanski urbanisticni zavod d.d.
AS47904 ARCTUR d.o.o.
AS28985 HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
AS51143 Informatika d.d.
AS58213 TOTTER MIDI podjetje za proizvodnjo in raziskave, razvoj in trgovino, d.o.o., Menges
AS196912 ACH 2 d.o.o.
AS51434 Put Radomira Ivanovica 2
AS51565 HC CENTER druzba za informacijske tehnologije d.o.o.
AS197266 A-SOFT d.o.o.
AS51573 XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o.
AS51735 Pernod Ricard Slovenija, Trgovina in storitve, d.o.o.
AS51816 Astec d.o.o.
AS51988 ARNES
AS197326 TRIMO, arhitekturne resitve, d.o.o.
AS197416 Talpas, d.o.o.
AS197514 Sberbank banka d.d.
AS48772 GLOBUS MARINE INTERNATIONAL d.o.o.
AS197536 Kovintrade d.d. Celje
AS197579 BASS Racunalniski Inzeniring d.o.o. Celje
AS199612 Bisnode d.o.o.
AS9001 A1, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE, d.d.
AS12785 ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.
AS34717 Slovene Export Corporatio, Inc.
AS48894 Optimus IT d.o.o.
AS56481 MLINOTEST zivilska industrija d.d.
AS57554 Zavarovalnica Maribor d.d.
AS197635 ETI Elektroelement d.d.
AS197655 GEN-I d.o.o.
AS56513 Optisis d.o.o.
AS197663 POLANS, telekomunikacijske storitve d.o.o.
AS197679 Kolektor Group d.o.o.
AS198307 TPV trzenje in proizvodnja opreme vozil d.o.o.
AS197791 SID - Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana
AS197796 Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
AS197881 RC IKT, d.o.o.
AS197877 ASSISTANCE CORIS d.o.o. Ljubljana
AS197944 Virtua IT d.o.o.
AS57623 AGENDA komunikacijski in informacijski inzeniring d.o.o.
AS198245 Monolit d.o.o.
AS198470 RLS merilna tehnika d.o.o.
AS57854 Alterna Intertrade d.d., druzba za racunalniski inzeniring, Ljubljana
AS60973 ZUPO D.O.O.
AS198524 iLOL d.o.o.
AS198644 Zavod za IPv6 - go6
AS198827 Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d.
AS198841 78/330 Wattle Street
AS199638 Rudis D.o.o.
AS44647 Ario, d.o.o.
AS47917 RTV Slovenija
AS29276 Telekom Slovenije, d.d.
AS49725 NAKOM d.o.o.
AS198213 FREENET internet d.o.o.
AS28682 Uplinks
AS205404 Arhides d.o.o.
AS205379 Salonit Anhovo, d.d.
AS205405 Kemofarmacija d.d.
AS205403 ELRAD INTERNATIONAL d.o.o.
AS201395 IT-TIM d.o.o.
AS50815 TELPROM Informacijske tehnologije d.o.o.
AS202137 Ansat d.o.o.
AS49896 Japet d.o.o.
AS199951 K-NET, kabelski sistemi, d.o.o.
AS201985 RETIP Informacijske Storitve d.o.o.
AS201905 Dspot d.o.o.
AS49402 Comtrade programske resitve d.o.o.
AS59834 Hitrost.com Internet Storitve d.o.o.
AS201522 UB330.net d.o.o.
AS41640 Halcom d.o.o.
AS35471 SGN d.o.o.
AS57532 Kabelska televizija Ravne d.o.o.
AS199971 Ixtlan Team d.o.o.
AS204771 Sinergise d.o.o.
AS202840 ELMITEL d.o.o.
AS206491 STORK R d.o.o.
AS42207 Agencija za komunikacijska omrezja in storitve republike Slovenije
AS41466 Serbia
AS25303 KDD - Centralna klirinsko depotna druzba d.d.
AS31545 Celovska cesta 206
AS30841 Istarska kreditna banka Umag d.d.
AS57517 Policija
AS41716 Ministry of foreign affairs of Republic of Slovenia
AS44823 Engrotus d.d.
AS56651 Javno podjetje uradni list Republike Slovenije d.o.o.
AS31134 AMZS d.d.
AS31060 DOBA Fakulteta
AS6764 PERFTECHSI-AS
AS31711 Addiko Bank d.d.
AS49015 SAVSKE-ELEKTRARNE-LJUBLJANA-DOO
AS29273 IUS SOFTWARE d.o.o.
AS15946 Banka Intesa Sanpaolo d.d.
AS16104 Ajdovscina 4
AS35343 Slovenia
AS43430 Slovenska c. 54
AS43462 Smart Com d.o.o.
AS50093 Epilog d.o.o.
AS49927 Mikrografija Trgovina d.o.o.
AS50634 Parsek d.o.o.
AS50592 Javni Zavod Lekrana Ljubljana
AS196895 Uprava Republike Slovenije za javna placila
AS24728 REDOX d.o.o. Portoroz
AS50344 CDE nove tehnologije d.o.o.
AS24629 NIL Data Communications Ltd.
AS21441 LJUBLJANSKA BORZA d.d. Ljubljana
AS21401 Borzen d.o.o.
AS16184 LUKA KOPER, pristaniski in logisticni sistem, delniska druzba
AS42681 INPRO
AS42948 Sportna loterija d.d.
AS41427 Datacenter d.o.o.
AS25149 Industrijska cesta 21
AS57291 AJM okna-vrata-sencila d.o.o.
AS43034 Cesta marezganskega upora 2
AS25173 ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d.
AS49593 ALPINA d.o.o.
AS25059 Nova Ljubljanska Banka, d.d. Ljubljana
AS25017 PROBANKA d.d.
AS25066 Nova KBM d.d.
AS35023 GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ
AS43427 Medis Intago d.o.o.
AS41630 Helios Domzale d.d.
AS35099 Porsche Slovenija d.o.o.
AS198061 Valicon d.o.o.
AS44632 S&T Slovenija d.d.
AS33918 Ulica OF 12
AS33850 UNIOR Kovaska industrija d.d., Zrece
AS205509 Elektro Primorska, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d.
AS197045 T-2, d.o.o.
AS196846 DOSTOP KOMUNIKACIJE, telekomunikacije in druge storitve d.o.o.
AS202442 Real Security d.o.o.
AS198298 Imovation d.o.o.
AS42273 Sava d.d.
AS48774 Gen energija d.o.o.
AS41970 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - ZPIZ
AS200440 CRATIS d.o.o.
AS28850 Health Insurance Institute of Slovenia
AS42757 Banka Sparkasse d.d.
AS42700 Slovenia
AS34488 Smartinska 140
AS15822 Agencija RS za energijo AS
AS44968 IPROM d.o.o
AS20526 Intereuropa IT d.o.o.
AS197511 Telesistemi, d.o.o.
AS15767 Abanka d.d.
AS47360 Casnik Finance, d.o.o.
AS48222 TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
AS28951 Atnet d.o.o. Koper
AS28984 Dezelna Banka Slovenije d.d.
AS28933 University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering
AS29051 Elektro - Slovenija, d.o.o.
AS204500 Arcont d.d.
AS212979 AP LJUBLJANA D.D.
AS29121 Presernova 10
AS204501 LTH Castings d.o.o.
AS43351 Gorenje d.d.
AS208243 HSI doo
AS35186 DONET d.o.o.
AS41543 Salomon d.o.o.
AS49590 TRENDNET d.o.o.
AS56695 RRC Racunalniske storitve, d.d.
AS49754 Sfera IT d.o.o.
AS41104 Cesta v Gorice 40
AS49618 ERA d.o.o.
AS41916 Poslovni sistem Mercator d.d.
AS41582 Aerodrom Ljubljana d.d.
AS29374 Ljubljanska cesta 3a
AS39872 SODO d.o.o.
AS39387 DELO Casopisno Zaloznisko Podjetje d.o.o.
AS199177 HOTELI BERNARDIN d.d.
AS47336 Soske Elektrarne Nova Gorica d.o.o.
AS8727 Adacta d.o.o.
AS198572 Ika, trgovsko podjetje, Ziri, d.o.o.
AS45002 JP VODOVOD - KANALIZACIJA D.O.O.
AS197843 Alcad podjetje za projektiranje, trgovino in storitve d.o.o.
AS25020 Davcna ulica 1
AS197864 Infonet Media d.d.
AS25499 Zavarovalnica Triglav d.d.
AS34367 Banka Slovenije
AS29015 Leading pharmaceutical companies in central and eastern Europe
AS25541 MERKUR TRGOVINA, D.O.O.
AS8307 BANKART
AS39320 Ferrarska 14
AS41182 Mladinska knjiga Zalozba, d.d
AS52035 D1, informacijske tehnologije, d.o.o.
AS44993 Mobik d.o.o.